🐾 BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1/1/2021 DỊCH VỤ GROOMING TẠI BẠN MÈO SẼ ÁP DỤNG BẢNG GIÁ TẮM CẮT VÀ LƯU CHUỒNG MỚI , MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẲM Ạ!!!
🐾 BẠN MÈO LUÔN CẢI THIỆN VÀ LÀM HÀI LÒNG MỌI QUÝ KHÁCH,CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ SUỐT NHỮNG NĂM QUA